Szerző: bozsi

 

______________________________________________________________________________
Polgármester úr!                                                                                                  2017. március 21.
Szívesen megírnám véleményemet “Tisztelt Nagy Lajos utcai lakos”-ként, de, sajnos nem jutott el hozzám a “papír alapon megküldött kérdőív”! Talán, ha valóban megküldené… (Környezetünket kímélő módon, válasz elektronikus levélben.)
Köszönettel, Bozsvári István

_____________________________________________________________________________

Bozsvári úr                                                                                                            2017. március 21.
A közmeghallgatáson is hallhatta, hogy a zöldterület rekonstrukciója az utca páros oldalát érinti. Az ott lakók megkapták a kérdőívet és azok nagy részét vissza is juttatták.
Egyéb észrevételeivel egyeztetett időpontban, fogadóórámon keressen.
Üdvözlettel:
Kóbor Attila
Fertőszéplak polgármestere

_____________________________________________________________________________

Újabb mosolyt és könnyet kiváltó aktuális gondolatcsere egy érdeklődő polgár és a közszolgálatra megválasztott (felesküdött), de szerepét tévesztett vezető között. Elemezzük részleteiben a készségesnek legkevésbé nevezhető, kurta választ!

„A közmeghallgatáson is hallhatta”
Nem hallottam. Valóban nem! A fűtetlen helyiségben (kastélyban) kb. az ötödik-hatodik sorban ülve, csak szófoszlányokból kellett kitalálni mit mond (motyog) az előadó polgármester. Felszólalva ezt szóvá is tettem.

„a zöldterület rekonstrukciója az utca páros oldalát érinti.”
A honlapon közzétett felhívásban nem az olvasható, hogy tisztelt Nagy Lajos utca páros oldalán lakók! A köznépet, bennünket megszólító vezetőnek illene pontosabban fogalmaznia (és nem csak itt)! A félreértést követően pedig illetlenség kioktató módon válaszolni. Igaz, megszokhattuk már.
Megjegyzés, az idegen szavak szótárából:
“rekonstrukció jelentése: felújítás, visszaállítás az eredeti formába”
Megjegyzés, a hatályos (érvényben lévő) helyi rendeletből:
“Az egységesség, a folytonosság hordozója az egy fafajból kialakított kétoldali fasor lehet. Az utca teljes hosszában egy időben kell az új fasort telepíteni.” (Ez volt ugyanis az eredeti forma…)

„ Egyéb észrevételeivel egyeztetett időpontban, fogadóórámon keressen.”
Legyintve mondhatnánk, no komment, vagyis ez a lekezelő kijelentés megjegyzésre sem méltó.
De…
Megint egy fogalmazási hiba: előzetesen egyeztetni kell, vagy éppen ezt elkerülendő, csak állandó fogadóórán van mód közéleti jelzéseket tenni? Valójában mindegy is, mert polgármesterünknek a fogadóórája a faluközösséget érintő kérdésekben nem megfelelő fórum, ugyanis egyszerűen elsumákolja vagy hamisan adja tovább az elhangzottakat. Véleményünk szerint közéleti vezetőt közügyekben megszólítani mindig nyilvánosan kell! Minden más mód csak mutyizás, egyéni vagy csoportos érdekérvényesítés.
Éppen ezért, közösségünk véleményét, közéleti gondolatait ezután is csak nagy nyilvánosság előtt kívánjuk előadni. Vállalva mindig a felelősséget, mert ÍGY tisztességes. Csak így.

Becsülettel, Önért – és, persze minden fertőszéplakiért, azaz mindannyiunkért – az elmúlt év novemberében rendeletet fogadott el a közjó megvalósítására felesküdött önkormányzat. Ahogyan ez lenni szokott, valaki kezdeményezte, a jegyző és a polgármester megfogalmazta, talán a bölcsek tanácsa is megvitatta, végül novemberben a képviselő-testület jóváhagyta.
Lássuk, miként igyekeznek életünket szabályozni :

„Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról

2. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítójával szemben kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege:
a) természetes személy esetén 200.000 Ft,
b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 2.000.000 Ft.

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzéséről és közterületről jól látható módon történő elhelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.”

Világos és egyértelmű, amelyik épületen nincs házszám, annak tulajdonosa büntethető.

A szigorú szabály elfogadása után tegyünk egy rövid sétát kedves falunkban, nézzük, melyik ingatlan tulajdonosa aggódhat a súlyos büntetés miatt. Ki az vagy kik azok, akik négy hónap elmúltával sem veszik komolyan a helyi rendeletet,

melyik épületen nincs még ma sem házszám:
A Kismajorban található épület
A volt „Drótszamár”, ma civilház
A volt tejcsarnok épülete
Az orvosi rendelő-patika épülete
A volt Széchényi-kastély
Az iskola épülete
A kultúrotthon épülete
A „pedagógusház”
Az óvoda épülete
A Közös Önkormányzati Hivatal (!!)
Ennek a tíz épületnek a tulajdonosa az önkormányzat, jogi személy, a kiszabható bírság legmagasabb összege együtt 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint.
A paplak épülete – tulajdonos az egyházközség, jogi személy, 2.000.000 Ft
A templom – tulajdonos a Magyar Katolikus Egyház, jogi személy, 2.000.000 Ft

Mindent összevetve, akár 24.000.000 Ft, huszonnégymillió forint bírsággal sújthatná „a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő” tulajdonosokat az önkormányzat. Elsősorban saját magát. No, ez tenné igazán ismertté falunkat, repítené hírünket a világba!

Még mielőtt betegre nevetné magát bárki ezen a döbbenetes marhaságon, hangsúlyozni kell, hogy ugyanezek a felelőtlen döntéshozók, ugyanilyen gondatlanul hozhatnak a jövőben is olyan szabályt, amely alapján igencsak megkeseríthetik életünket. Ezért inkább tragikomédiaként éljük meg ezt a helyzetet, és csak mérsékelt hangerővel röhögjünk. Kínunkban.

Az önkormányzatnak pedig ezúton is tegyünk javaslatot a rendelet visszavonására, de legalább az alapos felülvizsgálatára. Hívjuk fel a közösségi együttélést szigorúan szabályozni szándékozók figyelmét kiemelt felelősségükre, és a hiányzó házszámoknak jól láthatóan történő kihelyezésére. Példamutatóan.